Electrotech Sweden AB

Vår specialitet

-förbränningskontroll


Hem Verksamhet Produkter Historia Kontakt

Electrotech

Electrotech utvecklar och säljer främst produkter för förbränningskontroll (och smörjning av järnvägsräls.), men utför extern utveckling även utanför detta område. (hårdvara, mjukvara och enklare CAD, samt testutrustningar)
Grunden i produktsortimentet övertogs från dåvarande MiLAB, då MiLAB renodlade sin verksamhet mot mätdatainsamling